Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《狐》

Library Resources
1 狐:
《山海經》曰:青丘之國,有狐九尾。

2 狐:
《說文》曰:狐妖獸,鬼所乘也。有三德,其色中和,小前大後,死則丘首。易曰:田獲三狐。

3 狐:
《毛詩》曰:狐裘逍遙。
又曰:狐裘豹裒。

4 狐:
《禮記》曰:天子狐白之裘,諸侯青,卿大夫狐掖。

5 狐:
《穆天子傳》曰:天子獵於滲澤,得白狐。

6 狐:
《管子》曰:代出狐白衣之皮裘,狐應陰陽之變,六月而一見,公卿買之,代人忘其難得,喜其貴價,必相率而求之,取此物者,因令齊載金錢買之,代各求狐白皮,代王聞之,果去其農,處山林求狐,二十四月,不得一狐,離支聞而伐之,代王即將其士卒服於齊。

7 狐:
《慎子》曰:廊廟之材,非一木之枝,狐白之裘,非一狐之皮。

8 狐:
《韓子》曰:翟人獻狐玄豹之皮於晉文公。文公受皮而歎曰:以皮之美,自為罪也。

9 狐:
《漢書》曰:陳勝吳廣,次所旁叢祠中。次人所止處也。叢鬼所馮。夜構火狐鳴曰:大楚興,陳勝王。

10 狐:
《名山記》曰:狐者,先古之淫婦也。其名曰紫,化而為狐,故其怪多自稱阿紫。

11 狐:
《白虎通》曰:狐死首丘,不忘本也。九德至,則九尾能得其所,子孫繁息,於尾,明後當盛也。

12 狐:
【贊】《晉郭璞九尾狐贊》曰:青丘奇獸,九尾之狐,有道祥見,出則銜書,作瑞於周,以摽靈符。

URN: ctp:n551308