Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《刘镇南碑》

Library Resources
1 刘镇南碑:
君讳表,字景升,山阳高平人也。君膺期诞生,瑰玮大度,黄中通理,博物多识,为郡功曹,千里称平,上计吏辟大将军府,迁北军中候。在位十旬,以贤能特选拜刺史荆州。永汉元年十一月到官,清风先驱,莫不震肃,奸宄改节,不仁引颈,君乃布恺悌,流惠和,慕唐叔之野棠,思王尊之驱策,赋政造次,德化宣行,俄而汉室大乱,祸起萧墙,贼臣专政,豪雄虎争,县邑闾里,奸宄烟发,州县残破,天下土崩,四海大坏,当是时也。虽孔、翟之圣贤,育、贲之勇势,无所措其智力,君遇险而建略,遭难而发权,招命英俊,爰得骁雄,谋臣武将,合策明计,出次北境,迁屯汉阴,因沧浪以为隍,即春叶以为墉。南抚衡阳,东绥淄沂,西靖巫山,保乂四疆。选才任良,式序贤能,𥳑将命卒,棊布星陈。备要塞之处,戍八方之边。劝穑务农,以田以渔,稌粟红腐,年谷丰夥。江湖之中,无劫掠之寇。沅湘之闲,无攘窃之民。郡守令长,冠带章服,府寺亭乡,崇栋高门,皆如其旧。当世知名,辐辏而至,四方襁负,自远若归,穷山幽谷,于是为邦,百工集趣,机巧万端,器械通变,利民无穷,邻邦褱慕,交扬益州,尽遣驿使,冠盖相望。下民有康哉之歌,群后有归功之绪,莫匪嘉绩,克厌帝心,即迁州牧。又迁安南将军,领州如故。

2 刘镇南碑:
于时诸州,或失土流播,或水潦没害。人民死丧,百遗二三,而君保完万里,至于沧海,圣朝钦亮。析圭授土,俾扬武威,遣御史中丞锺繇即拜镇南将军,锡鼓吹大车,策命襃崇,谓之伯父。置长史司马从事中郎,开府辟召,仪如三公,上复遣左中郎将祝耽授节,以增威重。并督交扬二州,委以东南,惟君所裁。虽周、召授分陕之任,不远过也。交州殊远,王涂未夷,夷民归坿,大小受命,其郡县长吏有缺,皆来请之。君权为选置,以安荒裔,辄别上闻。齐桓迁邢封卫之义也。

3 刘镇南碑:
武功既亢,广开廱泮,设俎豆,陈罍彝,亲行乡射,跻彼公堂。笃志好学,吏民子弟,受学之徒,盖以千计。洪生巨儒,朝夕讲诲,誾誾如也。虽洙泗之间,学者所集,方之蔑如也。深愍末学,远本离质,乃令诸儒,改定五经章句。删剗浮辞,芟除烦重,赞之者用力少,而探微知机者多。又求遗书,写还新者,留其故本。于是古典旧籍必集州闾,及延见武将文吏,教令温雅,礼接优隆,言不及军旅之事,辞不逮官曹之文。上论《三坟》、《八索》之典,下陈辅世忠义之方。内刚如秋霜,外柔如春阳。不伐其善,不有其庸。如彼川流,每往滋通,可谓道理丕才,命世希有者已。

4 刘镇南碑:
仁者寿宜享胡考,昊天不吊,年六十有七,建安十三年八月遘疾陨薨。耕夫罢耜,织女投杼,老幼哀号,若丧父母,时道路艰险,留坟州土,转移归葬。父勉其子,妻勉其夫,欲共扶送,至于乡里,南阳太守乐乡亭侯旻思等言,及志在州里者。自各发卒,具送灵柩之资,子授徵拜五官中郎将,乃疏上请归本县葬。见听许。太和二年,葬于先茔。于是故臣惧沦休伐,以为申伯甫侯之翼周室,受辂车、乘马、玄衮、赤舄之赐。诗人咏功,列于《大雅》,至今不朽,况乎将军牧二州历二纪,功载王府,赐命优备。赖而生者,毓子孕孙,能不歌叹。

5 刘镇南碑:
乃作颂曰:猗欤将军,膺期挺生。桓桓其武,温温其仁,初翰千里,允显使臣,幕府礼命,集于北军,督齐禁旅,如罴如熊,眷然南顾,绥我荆衡。将军之来,民安物丰,江湖交壤,刑清国兴,《蔽芾》《甘棠》,召伯听讼,周人勿剗,我赖其祯。欲报之德,胡不亿年,如何殂逝,孤弃万民。镌勒墓石,以纪洪勋,昭示来世,垂芳后昆。

URN: ctp:n648478