Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《大傳》

Library Resources
1 大傳:
聖人南面而聽天下,所且先者有五,民不得與焉。且先言未遑餘事。一曰治親,二曰報功,三曰舉賢,四曰使能,五曰存愛,功,功臣也。存,察也。察有仁愛者。五者一得,於天下民無不足,無不贍,五者一物紕繆,民不得其死,物猶事,紕猶錯也。五事得則民足,一事失則民不得其死,明政之難也。聖人南面而治天下,必自人道始矣。人道謂此五事也。

2 大傳:
是故人道親親,言先有恩。親親故尊祖,尊祖故敬宗,敬宗故收族,收族故宗廟嚴,宗廟嚴故重社稷,重社稷故愛百姓,愛百姓故刑罰中,刑罰中故庶民安,庶民安故財用足,財用足故百志成,百志成故禮俗刑,禮俗刑然後樂,收族,序以昭穆也。嚴猶尊也。百志,人之志意所欲也。刑猶成也。詩云,不顯不承,無斁於人斯,此之謂也。斁,厭也。言文王之德不顯乎。不承先人之業乎。言其顯且承之,樂之無厭。

URN: ctp:n416564