Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《襲》

Library Resources
1 襲:
周 大唐

2 襲:
周制,天子十二稱,上公九稱,諸侯七稱,大夫五稱,士三稱。鄭玄據雜記及士喪禮推而言。上公袞衣一,玄端一,朝服一,素積一,纁裳一,爵弁二,玄冕一,褒衣一。朱綠帶,申加大帶於上。朱綠帶者,襲衣之帶也,飾之雜以朱綠,異於生也。此帶亦以素為之。申,重也,重於革帶也。革帶以佩韍。必言重加大帶者,明雖有變,必備此二帶也。士襲三稱。禮記引子羔襲五稱,上公襲九稱,則尊卑襲數不同矣。諸侯七稱,天子十二稱歟?率帶,諸侯、大夫皆五采,士二采。此謂襲尸之大帶也。率,繂也,繂之不加鍼功。大夫以上更飾以五采,士以朱綠。襲事成於帶。變之,所以異於生也。

3 襲:
士爵弁服純衣,謂生時爵弁之服。純衣者纁裳。古者以冠名服,死者不冠也。純音緇。皮弁服,皮弁所衣之服。其服白布衣素裳。褖衣。黑衣裳赤緣謂之褖,褖之言緣也。所以表袍。緇帶,黑繒之帶。韎韐,上音妹,下音蛤。一命縕韍也。縕音溫。竹笏。笏,所以書思對命者。夏葛屨,冬皮屨,皆繶緇絇純,組綦繫於踵。繶音憶。絇音其俱反。純音準。庶襚繼陳,不用。庶,眾也。不用,不用襲也。多陳之為榮,少納之為貴也。既含,乃襲三稱。遷尸於襲上而衣之。凡衣死者,左衽。

4 襲:
君錦冒黼殺,綴旁七;大夫玄冒黼殺,綴旁五;士緇冒赬殺,綴旁三。凡冒,質長與手齊,殺三尺。冒者,既襲所以韜尸,重形也。制如直囊,上曰質,下曰殺。質,正也。其用之,先以殺韜足而上,後以質韜首而下,齊手。上玄下纁,象天地也。

5 襲:
士喪將沐浴,陳襲事於房中,西領,南上,不綪。明衣裳用布。所以親身為絜。鬠笄用桑,長四寸,纋中。桑之為言喪也,用為笄,取其名也。長四寸,不冠故也。纋笄之中央,以安髮也。纋音憂。掩,練帛,廣終幅,長五尺,析其末。掩,裹首者。析其末,為將結於頤下,又還結於項中。瑱用白纊。瑱,充耳。纊,新綿。布巾,環幅不鑿。環幅,廣袤等也。不鑿者,士之子親含,反其巾而已。大夫以上賓為之含。當口鑿之,嫌有惡也。幎目用緇,方尺二寸,噜裏,著,組繫。幎目,覆面者。噜,赤也。著,充之以絮也。組繫,為可結也。握手用玄纁裏,長尺二寸,廣五寸,樓中旁寸,著,組繫。樓謂削約握之中央以安手。決用正王棘若檡棘,組繫,纊極二。決猶闓也,挾弓以橫執弦。正,善也。王棘與檡棘善理堅刃者,皆可以為決。極猶放也,所以沓指放弦,令不挈指也。生者以朱韋為之而三,死用纊又二,明不用也。世俗謂王棘為矺鼠。闓音開。矺音託。設韐帶,搢笏。韐帶,韎韐緇帶。韐帶用革。搢,插也,插於帶之右旁。設決麗於轌,自飯持之,設握,乃連轌。麗,施也。轌,手後節中也。飯,大擘指本也。決以韋為之藉,有彄,彄內端為紐,外端有橫帶,設之以紐,擐大擘本。因沓其彄,以橫帶貫紐,結於轌之表。設握者,以綦繫鉤中指,由手表與決帶之餘連結之。此謂右手也。轌音烏亂反。設冒,櫜之。幠用衾。櫜,韜盛物者,取事名焉。衾,始死時斂衾。巾、柶、鬊、蚤埋於坎。坎至此築之。設明衣,婦人則設中帶。中帶,若今之褌襂。明衣裳用幕布,袂屬幅,長下膝。幕布,帷幕之布,升數未聞。袂屬幅,不削幅也。長下膝,又有裳,於蔽下體深也。有前後裳,不辟,長及觳,不辟,質也。觳,足跗也。他服短不見膚,長不被土也。縓綼緆,一染謂之縓,今之紅也。飾裳在幅曰綼。在下曰緆。緇純。七入為緇,緇,黑也。飾衣曰純。謂領與袂,衣以緇,裳以縓,象天地。純音準。設握,裏親膚,繫鉤中指,結於轌。手無決者以握,擊一端,繞轌,還從上自貫反,與其一端結之。既襲,宵為燎於中庭。

6 襲:
大唐之制,五品以上襲三稱,六品以下襲一稱。餘具開元禮。

URN: ctp:n556693