Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《親迎》

Library Resources
1 親迎:
其日大昕,婿之父告廟、醮子、並如一品婚儀。子再拜,降出,乘輅備儀仗詣主人之第。賓將至,內贊者布席於東房,當戶南向;設樽甒醴等於東房。主人醴公主如一品醴女之儀。公主著花釵,褕翟纁袡,入房以下並如一品醴女儀。訖,主人降立於東階東南,西面。贊禮引賓出次,立於門西,東面。儐者進受命,出門東,西面曰:「敢請事。」賓曰:「某王命某之父,以茲初昏。某之父命某將請承命。」儐者入告。主人曰:「寡人固敬具以須。」至奠鴈出,如常禮。

2 親迎:
初賓入門,主婦出立於房戶外之西,南面。於賓拜訖,姆導公主出。主人少進,西面戒之,必有正焉,若衣若花。命之曰:「戒之敬之,夙夜無違命。」主婦戒之於西階上,施衿結帨,戒之曰:「勉之敬之,夙夜無違。」公主出,以下並如常儀。

URN: ctp:n559431