Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《滇》

Library Resources
1 滇:
滇者,漢時在夜郎之西,靡莫之屬,滇最大。靡莫,西南徼外蠻也。滇音顛。始楚頃襄王使將軍莊蹻蹻即莊王之苗裔,居略反。將兵循江上略巴、黔以西。巴國,今清化、始寧、咸安、符陽、巴川、南賓、南浦是其地也。黔即黔中。蹻至滇池,方三百里,在今雲南郡。其澤在西北,水源深廣,末更淺狹,如倒流,故曰滇池。旁平地肥饒數千里。池旁之地。以兵威定屬楚,欲歸報,會秦擊奪楚巴、黔中郡,道塞不通,因西,以其眾王滇,變服,從其俗以長之。為其長帥也。按:史記及漢書皆云:楚威王時使莊蹻略巴黔以西,至滇池。欲歸,會秦奪楚巴黔中郡,因以其眾王滇。後十餘歲,秦滅之。又按:楚自威王後,懷王立三十年,至頃襄王之二十二年,秦昭襄王遣兵攻楚,取巫、黔中郡也。後漢史則云:頃襄王時,莊豪王滇,豪即蹻若也。莊蹻自威王時將兵略地,屬秦陷巫、黔中郡,道塞不還,凡經五十二年,豈得如此淹久?或恐史記謬誤,班生因習便書。范曄所記,詳考為正,又按:莊蹻王滇,後十五年頃襄王卒,考烈王立二十五年,幽王立十年,王負芻立五年而楚滅,後十五年而秦亡,凡七十年,何故云蹻之王滇後十餘歲而秦亡,斯又未之詳也。

2 滇:
至武帝時,滇王有眾數萬人。元封二年,發巴蜀兵臨滇。滇王舉國降,請置吏入朝。於是以為益州郡,今雲南郡。賜滇王王印,復長其人。武帝割牂牁、越巂各數縣配之。後數年復并昆明地,皆以屬之。西南夷君長以百數,獨夜郎、滇受王印。滇,小邑也,最寵焉。

3 滇:
後王莽篡位,改漢制,貶鉤町王為侯,蠻夷盡反。莽遣平蠻將軍馮茂發巴、蜀、犍為吏士,賦取足於人,以擊益州。出入三年,疾疫死者什七,巴、蜀騷動。更遣寧始將軍廉丹大發天水、隴西騎士,廣漢、巴、蜀、犍為吏人十萬,轉輸者合二十萬人擊之,不能剋而還。

4 滇:
公孫述據益土,文齊為太守,亦固守拒述,後漢初遣使朝謁。

5 滇:
建武十八年,夷渠帥棟蠶與姑復、葉榆、梇棟、連然、滇池、建伶、昆明諸種反叛,殺長吏。漢姑復縣屬越巂郡,餘六縣並屬益州郡地,並在今越巂、雲南郡地。遣武威將軍劉尚等發廣漢、犍為、蜀人及朱提夷擊之。尚軍遂渡瀘水,入益州郡界。瀘水一名若水,出旄牛徼外,經朱提至僰道入江,在今越巂郡南,特有瘴氣。群夷聞大兵至,皆棄壘奔走。尚獲其羸弱、穀畜,斬棟蠶帥,凡首虜萬餘人,諸夷悉平。

6 滇:
至蜀後主建興三年,諸葛孔明率眾南征四郡,平之。改益州郡為建寧郡,分建寧、永昌今雲南郡地為雲南郡,又分建寧、牂牁為興古郡。亮至南中,所戰皆捷。孟獲者,為夷、漢所服,募生致之。既得,使觀於營陣之閒,問曰:「此軍何如?」獲曰:「不知虛實,故敗。定易勝耳。」亮縱使更戰,七縱七擒,而亮猶遣獲。獲不去曰:「公,天威也,南人不復反矣。」遂至滇池。南中平,皆即其渠率而用之。或以諫亮。亮曰:「若留外人,即留兵,兵留即無食,一不易也;夷新傷破,父兄死喪,留外人而無兵者,必成禍患,二不易也;又夷累有廢殺之罪,自嫌釁重,若留外人,終不相信,三不易也。今吾欲使不留兵,不運糧,而綱紀粗定,夷漢相安故耳。」

URN: ctp:n564683