Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 以公相封

《以公相封》

Library Resources
1 以公相封:
《漢書》曰:高祖撥亂誅暴,庶事草創,行賞授位,以能為次敘。至於孝武,元功宿將略盡,上亦興文學,進拔幽隱。公孫弘自海濱而登丞相。自是之後,宰相畢侯。
又曰:漢帝以列侯為丞相,唯公孫弘無爵為丞相,上於是下詔封丞相平津侯。其後以為故事,丞相封侯自弘始也。
又曰:武帝時,車千秋為高廟郎,上書訟衛太子冤。上亦頗知太子惶恐,感悟,召千秋曰:「父子之間,人所難言。此高廟神靈使公教我,當遂為吾輔。」拜千秋為大鴻臚。數月,為丞相,封富民侯。
又曰:朱博以丞相封二千五百戶,上書:「故事不過千戶。」還千五百戶。

2 以公相封:
《魏志》曰:王郎,字景興。文帝即位,授司空,進封平鄉侯。子肅嗣。初,文帝分朗邑封一子列侯,朗乞封兄子詳。
又曰:崔林為司空,封陽安亭侯,邑六百戶。三公封列侯,自林始也。臣松之有郎漢封丞相,已為荀悅所譏。魏封三公,其末同也。
又曰:曹爽以大將軍輔政,封武安侯,邑萬二千戶。
又曰:陳群以鎮軍,錄尚書受遺詔,進封潁陰侯。
又曰:何夔,字叔龍,為太子少傅、太仆。文帝踐阼,封陽亭侯,三百戶。病,乞遜位,詔曰:「以親則君有輔弼之勛,以賢則君有淳固之茂。」
又曰:劉放,字子棄,為中書監,掌機密,進封魏壽亭侯。孫資為中書令,封樂陽亭侯;太和末,資決策伐公孫淵,進左鄉侯。遼東平定,又以參謀之功各封大縣,放方城侯,資中郡侯。齊王即位,以決定大謀,并增邑,子一人亭侯。
又曰:衛凱為漢侍中,勸贊禪代之義,為文誥之命。文帝踐祚,封陽告亭侯。明帝即位,進閿鄉侯。
又曰:桓楷為尚書令,封亭鄉侯。及病,文帝自臨省,謂之曰:「吾方托六尺之孤,寄天下之命,卿勉之。」徙封安樂鄉侯。
又曰:胡質薨,家無餘財,唯賜衣、書篋而已,追封陽陵亭侯。
又曰:盧毓、衛臻、徐宣、陳矯、和洽、常林、杜襲、裴潛、韓暨、高文惠、王觀、辛毗、劉靖、王基,并以列卿、尚書封侯。
又曰:漢制,凡人君特所寵念,皆賜之封邑。及丞相初拜,亦錫茅土,號曰恩澤。出自私情,非至公之封也,中興以來無有封者。

URN: ctp:n374357